Série SV 120 minutes - blocs tiroirs ignifuge papier

Block tiroir ignifuge 2 tiroirs

SV 22

120 minutes papier - 120P
Classeur ignifuge papier 3 tiroirs SV 32

SV 32

120 minutes papier - 120P
Classeur ignifuge papier 4 tiroirs SV 42

SV 42

120 minutes papier - 120P